Następujące zasady podlegające przetwarzaniem danych osobowych przez firmę mfbiz.pl właściciela portalu zmiksowane.com (dalej zwane zmiksowane.com) jako operatora portalu internetowego dostępnej pod adresem www.zmiksowane.com

1. Dane dostępu

1.1 Logowanie
Aby umożliwić poprawne korzystanie ze strony zmiksowane.com użytkownik uzyskując dostęp do strony, rejestrujemy następujące dane:
• Rodzaj przeglądarki i system operacyjny;
• Adres URL otwieranej strony;
• Odsyłacz (adres URL strony, z której użytkownik został przekierowany na aktualną stronę za pomocą odnośnika);
• Data i godzina odsłony
Dane te przechowuje się w tzw. plikach dziennika na serwerze (server log files) w celu opracowania statystyki dostępu do strony.

1.2 Cookies

 1. Cookies to pliki tekstowe zapisywane po stronie użytkownika w momencie odsłonięcia strony. Są to zestawy danych zachowywane przez przeglądarkę i zawierające pseudoanimowanie dane.
 2. Stosuje się je na stronach internetowych dla ułatwienia użytkownikom korzystania z tych stron oraz indywidualizacji wyświetlanych treści odpowiednio do potrzeb użytkownika. Cookies są również przydatne do analizy i rozpoznania możliwości marketingowych, np. bannerów reklamowych.
 3. Gdy włączone są cookies, rejestrowane są następujące dane: język, region pochodzenia i data zalogowania.
 4. Użytkownik może wyłączyć cookies w swojej przeglądarce oraz usunąć te, które już zostały zapisane. Więcej informacji można uzyskać korzystając z funkcji pomocy w przeglądarce.

1.3 Łączenie danych
Zmiksowane.com nie łączy danych określonych w punkcie 1 i 2(„dane dostępu”) z danymi osobowymi, takimi jak np. nazwisko i adres użytkownika, które mogły zostać zapisane w momencie zarejestrowania. Zapisane dane pseudoanimowane służą wyłącznie do wartościowania danych statystycznych i zostają usunięte po zakończeniu tego procesu.

2. Dane osobowe

 1. Zmiksowane.com gromadzi wyłącznie te dane osobowe, które użytkownik sam udostępnił rejestrując się na stronie Zmiksowane.com, lub nawiązując kontakt w inny sposób. W momencie założenia konta użytkownika gromadzone są następujące dane: płeć, imię, nazwisko, model TM, informacje identyfikujące użytkownika jako pracownika Zmiksowane.com, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło.
 2. 2. Zmiksowane.com wykorzystuje te dane osobowe wyłącznie w zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, szczególnie jednak w celu zapewnienia usług oferowanych na stronie.

3. Cel gromadzenia danych

 1. Gromadzenie i przechowywanie adresów e-mail ma następujące cele:
  – Wysyłanie użytkownikowi nazwy użytkownika i hasła po pierwszej rejestracji lub w razie zagubienia hasła.
  – Wysyłanie prywatnych wiadomości.
  – Wysyłanie zmian Ogólnych Warunków Użytkowania zgodnie z paragrafem 8 OWU.
 2. Nazwa użytkownika wprowadzona przez użytkownika ma na celu jego identyfikację w komunikacji z innymi użytkownikami, szczególnie podczas wymiany przepisów lub komentarzy.
 3. Datę i czas utworzenia profilu oraz datę i czas ostatniego zalogowania rejestruje się w celu identyfikacji nieaktywnych profili użytkowników.

4. Usuwanie danych

 1. Użytkownik może całkowicie usunąć swój profil, pod warunkiem, że zarejestrował się używając odpowiedniej nazwy użytkownika i hasła. Aby to uczynić, wystarczy wysłać e-mail z tekstem „Usuń profil” w temacie, pod adres kontakt@zmiksowane.com. W takim przypadku usunięte zostaną wszystkie dane osobowe.
 2. Zgodnie z paragrafem 8 Ogólnych Warunków Użytkowania, umieszczone na stronie przepisy i fotografie nie zostaną usunięte po zakończeniu członkostwa.

5. Wycofanie zgody

Użytkownik może wycofać zgodę udzieloną na gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie danych osobowych, w każdej chwili, ze skutkiem na przyszłość. Aby to uczynić, wystarczy wysłać e-mail pod adres kontakt@zmiksowane.com. Jeśli dane objęte wycofaniem zgody są niezbędne do wykonania postanowień umowy, umowa ta traci ważność ze skutkiem natychmiastowym.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych osobowych i sposobu przechowywania danych osobowych w naszej firmie prosimy je kierować pod adres kontakt@zmiksowane.com

Mfbiz.pl Bartosz Barabasz z siedzibą we Wrocławiu (51-649) przy ul. Bacciarellego 48/2, jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, że:
• dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w celach marketingowych administratora danych osobowych, a po zapoznaniu się na newsletter w celu kierowania na newslettera,
• dane osobowe w zakresie nazwy użytkownika zostaną opublikowane w serwisie i będą dostępne do wglądu dla innych użytkowników.
• dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa,
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
• podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

Mfbiz.pl Bartosz Barabasz z siedzibą we Wrocławiu (51-649) przy ul. Bacciarellego 48/2, informuje że od dnia 25 maja 2018 r. dodatkowo:
• posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
• podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
• dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji ze świadczenia usługi, portalu lub wysyłania newslettera
• ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
• może Pan/Pani skontaktować się ze Zmiksowane.com w sprawie ochrony danych pod adresem: kontakt@zmiksowane.com

6. Prawa autorskie

 1. Użytkownicy dodający przepisy zgadzają się na ich publikację i rozpowszechnianie dla innych użytkowników zmiksowane.com
 2. Dodając przepisy, użytkownik nie może kopiować treści z innych miejsc (chyba, że umieści stosowną adnotację odnośnie cytowanego fragmentu)
 3. Autorzy publikujący zdjęcia zgadzają się na ich publikację w serwisie zmiksowane.com oraz w mediach społecznościowych